งานศพ

ลำดับขั้นตอนการจัดงานศพ

งานศพ นั้นจะแตกต่างกันและถูกจัดตามประเพณีตามแต่ละท้องถิ่น แต่มีเป้าหมายเดียวกันนั้นคือ เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงผู้ที่จากไป โดยขั้นตอนที่จะกล่าวถึงเป็นเพียงขั้นตอนหลักๆในการประกอบพิธีศพ เพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมของงานเท่านั้น

งานศพ

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อต้องจัดงานศพ หลังจากมีผู้เสียชีวิตนั้นจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่ควรทราบดังต่อไปนี้

1. การแจ้งตาย จะต้องทำการแจ้งการตายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโรงพยาบาลเพื่อทำการรับรองและ ขอรับใบมรณะบัตร และเมื่อได้รับใบมรณะบัตรแล้ว ต้องนำไปแจ้งยังสำนักทะเบียนพร้อมทะเบียนบ้านอีกด้วยโดยสามารถทำได้ภายใน15วัน

2. การนำศพไปวัด ทำการติดต่อวัดเพื่อที่จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล โดยอาจจะนิมนต์พระสงฆ์ เพื่อทำการเคลื่อนศพไปที่วัด หรือไม่ก็ได้ ก่อนทำการนำศพไปที่วัดนั้นควรจะจัดเตรียมเสื้อผ้า ผ้าคลุมศพและรูปภาพเพื่อนำไปต้องหน้าศพให้พร้อม

งานศพ

3. การรดน้ำศพ ต้องมีการตั้งเตียงรดน้ำศพโดยนิยมตั้งให้ศพหันด้านขวาเพื่อให้ผู้มาเคารพศพ รดน้ำที่มือขวา โดยต้องนำผ้าคลุมศพมาคลุมทั้งร่างโดยเปิดเพียงหน้าและมือขวาไว้เท่านั้น

4. การจัดศพลงโลง จะทำเมื่อเสร็จจากพิธีรดน้ำศพแล้ว โดยจะมอบให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วัด เป็นผู้ทำพิธีกรรมต่างๆ ตามแต่ที่นิยมตามท้องถิ่น และจะทำการตั้งบำเพ็ญกุศลต่อไป

5. การสวดอภิธรรม โดนนิยมสวด 3,5,7 คืน แล้วแต่ทางเจ้าภาพสะดวกโดยจะนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมโดยส่วนมากจะนิยมเริ่มต้นที่เวลา19.00น ต้องมีการเตรียมเครื่องไทยธรรมและปัจจัยเตรียมถวายแด่พระสงฆ์ และตามประเพณีนั้นเจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมอาหารว่างและของชำร่วยสำหรับแขกที่มาฟังสวดอภิธรรม

ในบ้างกรณีก่อนทำการฌาปนกิจศพนั้น ทางเจ้าภาพสามารถบรรจุเก็บศพไว้เพื่อจัดงานทำบุญบำเพ็ญกุศลได้ โดยอาจจะทำการเก็บไว้ตามจำนวนวันเช่น 7,50 หรือ 100 วัน โดยจะทำการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์และฉันเพล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้จากไป

6. การฌาปนกิจศพ หรือ การเผาศพ เจ้าภาพจะต้องทำการกำหนดวันและจะมีการบำเพ็ญกุศลก่อนทำการฌาปนกิจ โดยจะมีพิธีต่างๆ เช่น
– การบวชหน้าไฟโดยลูกหลาน
– นิมนต์พระสงฆ์สวดบังสกุลและมีการถวายเครื่องไทยธรรม รวมถึงพิธีการกรวดน้ำ
– มีการเคลื่อนศพไปยังเมรุหลังจากการบำเพ็ญกุศลเสร็จแล้ว โดยจะมีการแห่ศพรอบเมรุเวียนเป็นจำนวน 3 รอบ โดยเวียนจากขวาไปซ้ายของเมรุ(เมรุอยู่ด้านซ้าย) เมื่อครบ3รอบจะทำการนำศพขึ้นตั้งบนเมรุ
– มีการทอดผ้าบังสกุล โดยต้องเตรียมผ้าไตรไว้สำหรับแขกผู้ใหญ่และประธานจะขึ้นทอดผ้าเป็นลำดับสุดท้าย
– มีการเตรียมดอกไม้จันทน์ให้แก่แขกผู้มาร่วมงาน เพื่อเตรียมวางก่อนการเผาศพ
– หลังจากเสร็จพิธีการฌาปนกิจศพ มีการเตรียมของชำร่วยงานศพ ให้แก่แขก

7. การเก็บอัฐิ นิยมปฏิบัติกัน 2 แบบคือ เก็บอัฐิภายในวันเผาเพื่อรวบงานให้เสร็จภายในวันนั้น หรือ เก็บอัฐิในวันถัดไปเพื่อทำบุญอัฐิในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น โดยต้องมีการจัดเตรียมโกศสำหรับบรรจุอัฐิ และนำอัฐิบางส่วนไปทำการลอยอังคาร

งานศพ

8. การลอยอังคาร เป็นการนำอัฐิไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล เป็นความเชื่อว่าให้ร่างกายนั้นได้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และให้ผู้ที่จากนั้นจากไปอย่างสงบ

นี้เป็นเพียงขั้นตอนหลักๆจากพิธีศพของชาวไทย และจากขั้นตอนต่างๆนั้น อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกตามแต่ประเพณีท้องถิ่นและความเชื่อของเจ้าภาพ

สำหรับลูกค้าที่สนใจจัดทำของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.earsair.com/ของชำร่วยงานศพ-ทั้งหมด/

line-earsair-สั่งของชำร่วย  โทร-สั่งของชำร่วย

 

ขอบคุณภาพจาก
reedthai.com
aladinplaza.com
kalyanamitra.org